http://bayanbox.ir/view/7607758846694130231/unnamed.jpg

RULES OF SURVIVAL از بازی های بسیار جذاب اکشن می باشد که در آن با مرگ و زندگی سر و کله خواهید زد. شما یکی از 120 بازیکنی هستید که به سرزمینی وسیع فرستاده می شوید و تنها کسی که بعد از مدتی مشخص زنده باقی بماند، پیروز این نبرد خواهد شد. در طول بازی تهدید ها و خطرات زیادی پیش روی شما می باشد، از حمله افراد دیگر تا گاز های سمی و ... همگی جان شما را تهدید می نمایند. در طول بازی با محیط های مختلفی مواجه می شوید. اگر بخواهید، می توانید یک گروه کوچک 4 نفره ایجاد نمایید و با کمک آن ها در طول بازی پیشرفت نمایید. البته می توانید به تنهایی نیز بازی کنید، انتخاب در دستان شما می باشد. خودتان را تا دندان مسلح کنید، زیرا هرگز نمی توانید حدس بزنید چه خطری در کمین است. RULES OF SURVIVAL بر روی اندروید 4 به بالا قابل اجرا می باشد.
http://bayanbox.ir/view/491601153049084349/RULES-OF-SURVIVAL-screen2.jpg http://bayanbox.ir/view/2481063535979777052/RULES-OF-SURVIVAL-screen4.jpg http://bayanbox.ir/view/3294517830433054825/RULES-OF-SURVIVAL-screen6.jpg http://bayanbox.ir/view/8461439850135797716/RULES-OF-SURVIVAL-screen5.jpg
جهت دانلود این بازی به کانال تلگرام آلفامن مراجعه فرمایید. با تشکر
http://bayanbox.ir/view/2165085518109633581/telegram.png